วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

สู้ สู้ คราฟ

ความเหงา แม้ไม่ใช่มิตรภาพที่ควรคบหา....แต่มันเป็นเพียงสิ่งเดี่ยวที่เหลืออยู่ในยามที่ไม่มีไคร
วันนี้เรามาชข่วยกัน ...สู้กับความเหงา ...ด้วยกัน คราฟ............